Cookies on Plantwise Knowledge Bank

Like most websites we use cookies. This is to ensure that we give you the best experience possible.

 

Continuing to use www.plantwise.org/KnowledgeBank means you agree to our use of cookies. If you would like to, you can learn more about the cookies we use.

Plantwise Knowledge Bank

Your search results

Plantwise Factsheets for Farmers

Virus verschijnselen in tomaat

Suriname

Hoe herken je het probleem

Verkleuring van de bladeren: de bladeren hebben lichtgroene vlekken of vertonen een dwerg groei. De nerven verkleuren eerst. Deze verschijnselen zorgen voor een productie verlaging.

Achtergrond

Deze verschijnselen worden door virussen veroorzaakt. Deze virussen worden van plant tot plant overgedragen door kleine insecten zoals witte vliegen. Slechts één van deze insecten is al voldoende om de virusziekte over te dragen. Jonge planten moeten vrij zijn van insecten om deze ziekte in een later stadium te voorkomen. Infectie van de planten in een later stadium zal minder invloed hebben op de productie.

Management

Chemisch:
-Virussen kunnen niet bestreden worden. Maar de insecten zoals witte vliegen kunnen wel bestreden worden met chemische pesticiden.
  • Zaailingen kunnen wekelijks bespoten worden met imidacloprid 1-2 ml/l
  • Na het overplanten kan er nog 2 weken doorgegaan worden met het gebruik van imidacloprid. De veiligheidstermijnl (VT) van imidacloprid is 14 dagen.
() Imidacloprid kan afgewisseld worden met thiamethoxam, chlorfenapyr of pyriproxyfen (1 keer per week). De dosering van thiamethoxam is 13 g/20 l (VT is 3 dagen). De dosering van chlorfenapyr is 0.5 g/l (VT is 1 dag). De dosering van pyriproxyfen is 1-2 ml/l (VT is 7 dagen). Denk erom dat deze insecticide een groeiremmend hormoon is en de natuurlijke vijanden van de witte vlieg niet gedoodt wordt!                                        

Cultuurmaatregelen:
  • Goede ventilatie houdt de insect populatie lag, dus houdt een ruimer plantverband.
  • Jonge planten met virus verschijnselen moeten verwijderd en vernietigd worden.
  • Oudere planten met verschijnselen kunnen met melk oplossing bespoten worden: 1 liter melk in 10 l water.

Draag altijd beschermenden kleding wanneer u pesticiden gebruikt en volg de instructies op het etiket, zoals dosering, tijdstip van toepassing, en veiligheidstermijn.

De aanbevelingen in dit informatieblad zijn relevant voor: Suriname

Auteurs: Maitrie Jargroep
The Caribbean Institute
telefoon: 597-550048 email: maitjag@mail.com
©CAB International. Published under a CC-BY-SA 4.0 licence.

Plantwise Factsheets Library app

Get all of the factsheets and pest management decision guides from this website in an offline format via the Plantwise Factsheets Library app.