Cookies on Plantwise Knowledge Bank

Like most websites we use cookies. This is to ensure that we give you the best experience possible.

 

Continuing to use www.plantwise.org/KnowledgeBank means you agree to our use of cookies. If you would like to, you can learn more about the cookies we use.

Plantwise Knowledge Bank

Your search results

Plantwise Factsheets for Farmers

Trips op boulanger

Thrips palmi
Suriname

Hoe herken je het probleem

De verschijnselen in het bovenste plaatje worden veroorzaakt door een klein insect, trips genaamd.
De symptomen zijn: bloesemuitval, licht groene tot bruine langwerpige strepen op de vruchten en misvormde vruchten.

Achtergrond

Tripsen tasten de bloesems en vruchten van boulanger aan, welke leidt tot productie verlaging. De larven en volwassen tripsen voeden zich met en leggen ook eitjes op jonge bladeren en jonge vruchten van diverse planten.
Maar boulanger, paprika, komkommer en sopropo worden het meest beschadigd. Tijdens het voeden ontstaat er raspschade, die uitgroeien tot strepen. Andere waardplanten van deze plaag zijn siergewassen en onkruiden. Tripsen zijn heel klein en moeilijk te zien met het blote oog.

Management

 • Gebruik een ruimer plantverband
 • Geen overbemesting met stikstof (N)
 • Maak de planten goed nat in droge tijden
 • Gebruik mulch
 • Gebruik een insecticide zoals (volgens de voorschriften op het etiket):
  • Diafenthiuron: bespuit bij eerste bloei

Daarna elke 3 weken afwisselen met de volgende (veiligheidstermijn in acht nemen):

  • Pyriproxifen
  • Chlorfenapyr
  • Abamectin

Draag altijd beschermenden kleding wanneer u pesticiden gebruikt en volg de instructies op het etiket, zoals dosering, tijdstip van toepassing, en veiligheidstermijn.

De aanbevelingen in dit informatieblad zijn relevant voor: Suriname

Auteurs: Rachel Saman, Maitrie Jagroep
Anton de Kom Universiteit van Suriname
telefoon: 8891946 email: rachelsaman@yahoo.com
©CAB International. Published under a CC-BY-SA 4.0 licence.

Plantwise Factsheets Library app

Get all of the factsheets and pest management decision guides from this website in an offline format via the Plantwise Factsheets Library app.